ELÇİLER CATERING - ELÇİLER TEMİZLİK HİZMETLERİ BİLGİSAYAR GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. / Şantiye Yönetimi

Şantiye Yönetimi

Şantiye Yönetimi

Şantiye (construction site); inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana verilen isimdir. İşletme türleri içinde şantiyenin ayrı bir yeri vardır. Kendine ozgü ve belirgin olan bu özellikleri kısaca şöyle belirtebiliriz: Şantiye, zaman ile sınırlı bir işletmedir. Süresi sözleşme ile belirlenmiştir. Ancak süre uzatımları ile yapım süresi uzayabilir. Çalışan elemanların önemli bir kısmı vasıfsız işçidir. Her işi yapmaya aday olan kişilerin en kolay iş bulduğu bir sektördür.


Şantiye Özellikleri;

Özellikle yol, baraj, elektrik santrali gibi çoğu şantiyede şantiye tesisleri çalışanlar için her türlü işlevi görecek şekilde kurulur. Ofisten yemekhaneye, lojmanlardan spor tesislerine kadar geçici tesisler kurularak çalışanlara en azından belli bir ölçüde bir yaşam standardı sağlanır. Çok çeşitli malzeme ve yapı elemanları imal edilir. En basit şantiyede bile imalat çeşidi sayısı yüzlerle ifade edilebilir

Çalışanların o anki psikolojisi ile yaptığı iş arasında büyük bir bağlantı vardır. Bu bağlantı bilindiğine göre yöneticiler ile işçiler arasındaki diyalog her zaman yöneticilerin gündeminin önemli bir maddesini oluşturur. Teknik Emniyet / İş Güvenligi kurallarındaki küçük bir boşverirlik hem can hem de mal kaybına neden olur. Şantiyede bütün elemanlar, yani makine-ekipmanlar, çalışan personel, malzeme sürekli yatay ve düşey doğruItuda hareket halindedirler. 

Aşağıda şantiyede uygulanması gereken bazı koşullar anlatılmıştır:


Şantiyede plansız bir başlangıcın olumsuz etkileri uzun süre devam eder. İşe başlamadan önce iyi bir planlamanın yapılmış olması gerekir.

Bir şantiyenin daha önce hazırlanmış Şantiye Yönetim Talimatı olmalıdır. Şantiye Yönetim Talimatları, hem çalışma sırasında uyulması gereken kuralları içerir, hem de şantiye ile merkez arasındaki ilişkilerin şeklini tayin eder. Kuralların şantiye personelinin tamamı için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 

Çalışan bir kişiye verilen iş ya da görev o kişi tarafından değerlendirilebilmelidir. Gerekiyorsa görevin önemi anlatılarak kişinin sorumluluk bilincinde olmasını sağlamak, önemli bir yöneticilik kuralıdır.

Şirket ve şantiye yönetiminin kararları ve yeni gelen bilgiler, zamanında gerekli kişi ve/veya gruplara iletilmelidir.

Çalışma saatleri; iklim şartlarına, işin özelliğine, toplu iş sözleşmelerinde ilgili maddelere göre ayarlanır. Bazı hallerde çalışma saatlerinde değişiklikler yapılabilir. Sezon değişikliği, Ramazan ayı gibi nedenler çalışma saatlerinde bazı değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılabilir.


Şantiye Kuruluşunun planlanması aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi ile başlar:


 1. Şantiye tesislerinin kurulacağı yerin tespiti ve tesviye eğriliği / topografik haritasının çıkarılması,
 2. Şantiye tesislerinde yapılacak imalatların günlük ve toplam miktarları, 
 3. Çevrenin imkanlarından faydalanabilme olanakları, 
 4. İklim şartları,
 5. Şantiyenin karayolu, demiryolu ve deniz yollarına göre konumu, 
 6. Elektrik ve su temini imkanları,
 7. Şantiyenin en yakın yerleşme yerine olan uzaklığı,
 8. Kullanılacak makine, ekipman ve vasıtaların miktar ve büyüklüklerine göre atölye kapasitesi ve park sahalarının belirlenmesi, 
 9. Organizasyon şeması,
 10. Çalışacak işçi sayısı (pikte ve ortalama),
 11. İşin sözleşme süresi,
 12. Stok yerlerinin ve ambarların gerekli malzemeye miktar ve özelliğine göre kapasite ve büyüklüklerinin tayini, 
 13. Hakim rüzgarın yönü.
Yukarıdaki bilgiler; 
 • Şantiye ve çevresini dolaşarak, 
 • İhale hesaplarının incelenmesi ile, 
 • İşveren idare tarafından verilen proje ve dokümanlardan, 
 • İlgili devlet dairelerinden, 
temin edilir ve bunların ışığında şantiye kuruluş şeması ile detaylı plan ve projeleri çizilir.